COACHEN MET DIEREN IS EEN BIJZONDERE VORM VAN ERVARINGSLEREN

Coachen met dieren kan iemand bewust maken van een bepaald gedrag of van een patroon dat hem of haar last bezorgt. Het gedrag van een hond (dier) vertelt iets over het gedrag van de mens. Het coachen met honden/dieren biedt de mogelijkheid om heel snel het effect van een bepaald gedrag te tonen. Daarna is het mogelijk het ongewenste en het gewenste gedrag af te wisselen en resultaten te vergelijken. Het werkt verhelderend, bevestigend en stimulerend. De gewenste veranderingen kunnen worden doorgezet in thuissituaties. Het coachen met honden/dieren kan dus voor velerlei doeleinden en in talrijke uiteenlopende settings toegepast worden. De coaching begint met de intake waar er nader wordt kennisgemaakt en besproken waar men wil aan werken. In de leerdoel formuleert men waar men gaat aan werken; dat is de focus en de rode draad tijdens de coaching.

Praktijkverhalen Qalou

Om te werken aan zelfinzicht en zelfvertrouwen heb ik met Charlotte het kinderkwaliteitenspel gedaan. Doel van dit spel is kinderen bewust(er) maken van hun eigen kwaliteiten en op die manier bijdragen aan een positief zelfbeeld. Het spel bestaat uit 69 kaartjes; elk kaartje bevat een illustratie en een woord (bijv. dromerig, slim, eerlijk). Samen hebben we een mooi overzicht gemaakt van de kwaliteiten van Charlotte. Een week later vraagt zij of zij dat spel ook mag gebruiken voor Qalou. Zij heeft er een prachtige poster van gemaakt, met een nog mooiere conclusie: zij vindt Qalou een superhond. 

Pieter slaapt slecht omdat hij te druk is in zijn leven. Hij wil weten waarom hij te druk is en wat hij eraan zou kunnen doen. Tijd om een spiegeling te doen met een hond want… door in hun spiegel te kijken wordt het gedrag kristalhelder en versterkt of vergroot. Dat kan heel lachwekkend zijn en ook heel confronterend maar zeker eerlijk en onbevooroordeeld. Pieter beseft na de spiegeling dat hij er moeite mee heeft om aan anderen hulp te vragen. Mede daarom heeft hij het te druk. 

Luka komt elke week met Qalou werken. Enerzijds is dit voor ontspanning, waardoor Luka in de klas beter volhoudt. Maar naast ontspanning werken we ook aan andere doelen. Luka zelf wil graag werken aan zijn concentratie, omdat hij dit lastig vindt in de klas. Tijdens het werken met Qalou kan Luka heel goed merken dat wanneer zijn eigen concentratie minder werd, Qalou ook minder geconcentreerd werd. Dit was voor luka een goede motivatie om te proberen zich langer te concentreren. 

Door te leren over dieren, kun je leren over jezelf. Door te werken met dieren in de natuur, leer je dat je situaties kan veranderen en problemen kan overwinnen!

Mekkerland19042019-5+kopie.jpg